diễn đàn mb

  1. ana.pham

    Có nên tham gia các diễn đàn thay vì Facebook?

    Diễn đàn đã hình thành từ rất lâu, thậm chí trước khi Facebook ra đời. Diễn đàn từng là nơi trao đổi thông tin mua bán, học hỏi, tư vấn nhộn nhịp nhất, nhưng hiện nay thì đã rất vắng vẻ. Vì sao nên nỗi? Ngày càng có nhiều mạng xã hội ra đời, và chúng ta đã dành thời gian rất nhiều cho các...
Top