Thanh Hằng

Thanh Hằng

Thành Viên Mới
Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Phạn hay các ngôn ngữ khác có âm điệu khác nhau nhưng chỉ cần chúng ta thành tâm thì kết quả mang lại vẫn không có gì khác biệt.
Nguồn gốc của Kinh Bát Nhã vẫn là một câu hỏi lớn chưa ai trả lời được nhưng ngày nay mọi người không để ý tới điều đó.

Bát Nhã Tâm Kinh được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau thế nhưng chúng ta vẫn thường nghe Kinh Bát Nhã bằng tiếng Phạn vì âm điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc. Sau đây là bản đầy đủ Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Phạn có chữ để bạn có thể tiện theo dõi, trì tụng mỗi ngày.

1. Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Phạn có chữ

Theo những người tìm hiểu sâu về tâm linh, tiếng Phạn có cấu trúc ngữ âm rất đặc thù như âm vực rộng, trầm bổng đa dạng.

Vì thế, khi trì niệm đúng cách, âm thanh thần chú phát ra như Phạm âm (âm thanh của Phạm thiên), hải triều âm (âm thanh sóng biển) tác động đến não bộ với những hiệu ứng rung động đặc biệt, góp phần làm cho tâm tư lắng đọng, vọng niệm dứt bặt, thành tựu chính định, tâm hồn càng dễ cảm thụ tinh hoa của thần chú.

Tuy nhiên, trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh quan trọng ở lòng thành chứ không bắt buộc phải tụng cho đúng âm giọng tiếng Phạn hay tiếng Việt. Biết âm tiếng nào hoặc thấy âm tiếng nào dễ đọc, dễ học là được.


28842. Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Phạn (Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiram)

Prajnaparamita charyam charamano
Vyavalokayati sma pancha skandhas tamsh cha
Svabhava shunyan pashyati sma

Iha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam
Rupan na prithak shunyata
Shunyataya na prithak rupam
Yad rupam sa shunyata
Ya shunyata tad rupam
Evam eva vedana samjna samskara vijnanam

Iha shariputra sarva dharma shunyata lakshana
Anutpanna aniruddha amala avimala anuna aparipurnah
Tasmat shariputra shunyatayam na rupam
Na vedana na samjna na samskara na vijnanam
Na chakshu shrotra ghrana jihva kaya manamsi

Na rupa shabda gandha rasa sprashtavya dharmah
Na chakshur dhatur yavan na mano vijnanam dhatuh
Na avidya na avidya kshayo yavan jara maranam
Na jara marana kshayo na duhkha samudaya nirodha marga
Na jnanam na praptir na bhismaya tasmai na apraptih

Tasmat shariputra apraptivad bodhisattvo
Prajnaparamitam ashritya
Viharatya chitta varanah
Chitta avarana nastitvad atrasto
Viparyasa atikranto nishtha nirvana

Tryadhva vyavasthitah sarva buddhah
Prajnaparamitam ashritya anuttaram
Samyak sambodhim abdhisambuddhah
Tasmat jnatavyam prajnaparamita maha mantra

Maha-vidya mantra a'nuttara mantra samasama mantrah
Sarva duhkha prashamanah satyam amithyatvat
Prajnaparamitayam ukto mantrah tadyatha
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiram
Prajnaparamita charyam charamano
Vyavalokayati sma pancha skandhas tamsh cha
Svabhava shunyan pashyati sma

Iha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam
Rupan na prithak shunyata
Shunyataya na prithak rupam
Yad rupam sa shunyata
Ya shunyata tad rupam
Evam eva vedana samjna samskara vijnanam

Iha shariputra sarva dharma shunyata lakshana
Anutpanna aniruddha amala avimala anuna aparipurnah
Tasmat shariputra shunyatayam na rupam
Na vedana na samjna na samskara na vijnanam
Na chakshu shrotra ghrana jihva kaya manamsi
Na rupa shabda gandha rasa sprashtavya dharmah
Na chakshur dhatur yavan na mano vijnanam dhatuh
Na avidya na avidya kshayo yavan jara maranam
Na jara marana kshayo na duhkha samudaya nirodha marga
Na jnanam na praptir na bhismaya tasmai na apraptih

Tasmat shariputra apraptivad bodhisattvo
Prajnaparamitam ashritya
Viharatya chitta varanah
Chitta avarana nastitvad atrasto

Viparyasa atikranto nishtha nirvana

Tryadhva vyavasthitah sarva buddhah
Prajnaparamitam ashritya anuttaram
Samyak sambodhim abdhisambuddhah

Tasmat jnatavyam prajnaparamita maha mantra
Maha-vidya mantra a'nuttara mantra samasama mantrah
Sarva duhkha prashamanah satyam amithyatvat
Prajnaparamitayam ukto mantrah tadyatha
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

3. Video Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Phạn có chữ

Dưới đây là video Bát Nhã Tâm Kinh có chữ tiếng Phạn dễ học theo và ghi nhớ. Khi trì tụng thần chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

 

Bình luận bằng Facebook


Thế Giới Gái Đẹp

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
1,134
Bài viết
2,256
Thành viên
651
Thành viên mới nhất
luannt9817
Top